Elektritööd Eestis

Meie ettevõte teostab kõiki elektritöid Eestis kliendi jaoks kõige sobivamatel ja soodsamatel tingimustel. Paindlik lähenemine – võimalus tellida „võtmed kätte“ valmislahendust või eraldi teenuseid. Kõrgkvalifitseeritud personal kõigi vajalike pädevustunnistuste ja lubadega. Elektrivõrkude projekteerimine ja projektide kooskõlastamine. Garantiiaegne ja -järgne teenindus (garantii kõikidele töödele – 2 aastat).

Meie ettevõtte omab kõiki vajalikke lube ja pädevustunnistusi elektritööde teostamiseks. Projekte kooskõlastatakse vastavates asutustes ja arvestatakse kõigi vastavates õigusaktides sisalduvate tänapäevaste nõudmistega. Pikaajaline töökogemus ja asjatundjate meeskonna ladus koostöö võimaldab meil teostada mistahes keerukusega tellimusi kvaliteetselt ja optimaalsete tähtaegadega.

Küsige pakkumist »
Elektritööd

Elektriku teenused

Soovite tellida elektrikut Euroopas? Pöörduge meie poole! Meie spetsialistid teostavad elektrialaseid parandustöid Tallinnas või paigaldavad elektrijuhtmestiku uues majas kvaliteetselt, hoolikalt ja mõistliku tähtaja raames. Seejuures saate tulemusega rahule jääda – tagame elektrisüsteemi töö maksimaalse tõhususe ja ohutuse.

Tellida on võimalik ühe või mitu teenust alljärgnevast loetelust:

  • elektrisüsteemi projekteerimine
  • projekti dokumentatsiooni väljatöötamine
  • elektriprojekti teostamine „võtmed kätte“ valmislahendusena
  • elektriseadmete ja valgustite paigaldamise ja ühendamise teenused
  • elektrivõrgu liinide parandustööde teenused
  • elektrivõrgu parandamise ja väljavahetamise ning uute seadmete paigaldamise teenused

E-stone eelised

Meie asjatundjad arvestavad kõigi elektrivõrgu iseärasustega Teie majas ja teevad parendusi sellisel viisil, et minimiseerida elektrivõrgu koormust ja optimeerida elektritarbimist. Seejuures järgitakse kõiki ohutusnõudeid ja paigaldustöid teostatakse siseviimistlust kahjustamata.

Kasutame üksnes kõrgkvaliteetseid materjale ja koostisosi, millega on tagatud iga ühenduse kestev tööiga ja ohutus ning paigaldatud seadmete funktsionaalsus ja töökindlus.

Võtke meiega ühendust »

Elektriku teenuste tellimine

Professionaalse elektriteenuse tellimiseks jätke lihtsalt teade kodulehe kaudu või helistage juuresoleval numbril. Võtame Teiega kindlasti lähiajal ühendust, et leppida kokku elektriku külastuse aeg võimalikult lühikese ooteajaga.